Kilis Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü

 

                

            DSCN0112DSCN0114

            

        Sosyal Hizmet Merkezlerinin amacı sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunmaktır.

        GAP eylem planı kapsamında inşa edilen Sosyal Hizmet Merkezi hizmet binası 25.03.2011 tarihinde Toplum Merkezi olarak hizmete açılmıştır. Bakanlık Makamının 16.05.2013 tarih ve 287 sayılı Onayı ile Sosyal Hizmet Merkezine dönüştürülmesi uygun görülmüş ve 2013 yılı Eylül ayında dönüşümü tamamlanarak Sosyal Hizmet Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

 MERKEZİN HİZMET BİNASI

           Kuruluşumuz; Kilis Belediyesinin tahsis ettiği, İlimiz Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi Yonca Sok. No: 34 adresinde, 5.000 m² arsa üzerinde 527 m²oturumlu, bodrumla birlikte 3 katlı olarak yapılmıştır.

Zemin katta kalorifer, su deposu ve sığınak bulunmaktadır. Giriş katında müdür, müdür yardımcısı, veri giriş , mülakat, büro hizmetleri, aile ihtiyaç odası ile başvuru tesit ve izleme, ve uygulama birimi bulunmaktadır. Binanın birinci katında genç etkinlik odası, çocuk etkinlik odası, grup etkinlik odası, toplantı salonu, konferans salonu, eğitim danışmanlık birimi ile gazi ve şehit yakınları birimi bulunmaktadır.

 MERKEZİN PERSONEL DURUMU

         1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 4 Sosyal Çalışmacı, 4 Psikolog, 2 Öğretmen, 1 çocuk Gelişimci, 1 VHKİ, 1 Sosyolog  ile 11 adet hizmet alımı yoluyla çalıştırılan  personel bulunmatadır.

 

SOSYAL HİZMET MERKEZİNCE YÜRÜTÜLEN BAŞLICA FAALİYETLER

 a) Engellilere Yönelik Hizmetler: Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olduğu, her ne ad altında olursa olsun ailenin her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az (513,32) gelire sahip olan ailelerden engelli aile bireyine bakan kişiye net asgari ücret miktarı kadar ( 769,98 TL)  Evde Bakım Ücreti ödenmektedir.

 b) Sosyal Ekonomik Destek Hizmetler: Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır.
            Bu yardımların en önemli fonksiyonu; Kurum’un öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlamaktır.

 c) Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yönelik Hizmetler: Korunmaya Muhtaç Çocuk ; beden, ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;
1. Ana veya babasız, ana ve babasız,
2. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,
3. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,
4. Ana veya babası tarafından ihmal edilip; fuhuş, dilencilik, alkollü içkileri veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere ve kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan ve başıboşluğa sürüklenen  çocuğu ifade eder.

 d) Aile Eğitimi Projesi : Sağlam, güçlü, işlevsel ve uyumlu bir aile birlikteliği sağlanarak ailelerin huzur ve refahının geliştirilmesine, Aile kaynaklarının rasyonel kullanımının sağlanmasıyla ailelerin ekonomik olarak desteklenmesine, haklarını ve sorumluluklarını bilen, demokratik değerlere ve insan haklarına saygılı, beden, zihin, ahlâk, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen; yaşadığı çevreye duyarlı, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak amacı ile Aile Eğitimi Programı uygulanmaktadır.

 e)Alan Taraması : İlimizde yaşayanların mahallelere ve yerleşim yerlerine göre sosyo- demografik özelliklerini belirleyerek risk haritası oluşturmak için alan taraması faaliyetine başlanılmıştır.

DSCN3182      

DSCN3184